1. INTRODUCTION -
HORDHAC


This is a beginning English book for Somali speakers. The pronunciation of each word is given in brackets following the word. To the greatest extent possible, pronunciations are transcribed using Somali spelling. For words of more than one syllable, the syllable pronounced with the most stress is underlined. The Somali translation of each word is given following the pronunciation.

For example:
ceiling (siiling) saqafka jiingadda ka hooseeya
student (stuudent) arday

The pronunciations transcribed for this book are based on Canadian English. In terms of its pronunciation, Canadian English falls somewhere between British and American English.

BACK TO TABLE OF CONTENTS




1. HORDHAC -
INTRODUCTION


Kani waa buugga bilowga barashada Ingiriska ee dadka af Somaliga ku hadla. Habka ama sida loogu dhawaaqo erayada waxaad ku arki doontaa eray walba agtiisa. Erayada dhaadheer, qeyb ka mid ah erayga ee hoos ka xariiqan waxa lagu dhawaaqaa sare.

Tusaale:
ceiling (siiling) saqafka jiingadda ka hooseeya
student (stuudent) arday

Buuggani sida ama habka loogu dhawaaqaayo erayada ee Kanadiyanka waa lagu siinaayaa. Kanadiyanka sida ama habka erayada ugu dhawaaqaan waa hab u dhaxeeya kan Biritishka iyo Mareykanka.

CUTUBYADII BUUGGA